Bank Spółdzielczy we Frampolu

O banku

Władze banku

Skład Zarządu

 1. Batorska Irena – Prezes Zarządu
 2. Zalewa Andrzej – Wiceprezes Zarządu
 3. Zalewa Maria – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

 1. Grabowski Lech – Przewodniczący Rady
 2. Aleksander Furmanek – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Korgul Tadeusz – Sekretarz Rady
 4. Furmanek Alina – Członek Rady
 5. Polak Robert – Członek Rady

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

 1. Batorska Irena – Prezes Zarządu
 2. Zalewa Andrzej – Wiceprezes Zarządu
 3. Zalewa Maria – Członek Zarządu
 4. Jarosz Marta – pełnomocnik

Bank działa na terenie województwa lubelskiego oraz na terenie powiatów: lubaczowskiego, przeworskiego, leżańskiego i niżańskiego.

Bank za pośrednictwem Banku Zrzeszającego dokonuje realizacji przelewów transgranicznych.

liczba odwiedzin:
© 2017 Net Partners