Bank Spółdzielczy we Frampolu

Bankowość internetowa

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bsframpol.pl.


Kontakt

Bank Spółdzielczy
we Frampolu

ul. Rynek 16, 23-440 Frampol

tel. 84 685 75 83
tel. 84 685 75 11

e-mail: info@bsframpol.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 16.00

Bankomat czynny całodobowo.
Bakomat obłsuguje karty:
VISA, MASTERCARD

VISA Mastercard

Aktualności

2018-06-15 10:24:54

Ogłoszenie

W dniu 01 lipca 2018r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 62) Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu podzielnej płatności (split payment) oraz zobowiązuje banki do utworzenia do rachunku rozliczeniowego ( bieżącego i pomocniczego) jednego rachunku VAT, który służyć będzie do rozliczania płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności ( dalej także „MPP”). Mechanizm podzielnej płatności będzie dobrowolny, a także będzie wykorzystywany do rozliczenia określonej faktury VAT, będzie zależne od nabywcy towarów i usług, który będzie mógł zainicjować płatność MPP podczas zapłaty za fakturę, z wykorzystaniem komunikatu przelewu MMP.

MPP ma zastosowanie tylko i wyłącznie do płatności dokonywanych począwszy od 01 lipca 2018r. Liczyć się będzie termin faktycznej zapłaty, a nie termin wystawienia faktury, ani termin płatności, określony w fakturze VAT.

Otwarcie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy rachunku.

więcej »

Rachunki

 • Rachunki rozliczeniowe bieżące, pomocnicze oraz rachunki dla podmiotów gospodarczych
 • Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe dla osób fizycznych
 • Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych

Lokaty terminowe

 • Rachunki lokat terminowych
 • Terminowe lokaty oszczędnościowe

Kredyty

 • Kredyt odnawialny w ROR
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Kredyt na cele rolnicze (inwestycyjny)
 • Kredyt preferencyjny
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych
 • Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2019 Net Partners